Resultaten onderzoek Warmtetransitie bekend!

In de meeste huishoudens in de gemeente Westerkwartier is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een aanpak per dorp, wijk en buurt.

Vanuit het nationale Klimaatakkoord heeft iedere gemeente in Nederland de opdracht gekregen een “Transitievisie Warmte” vast te stellen. Dit is een document waarin de eerste stappen naar een aardgasvrije gemeente in 2050 staan beschreven. Met het document wordt richting gegeven aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van dorpen, wijken en buurten. Om dit proces zo goed mogelijk te beschrijven, is de gemeente benieuwd naar de inbreng en ideeën van inwoners. Enigma Research heeft daarom samen met de gemeente Westerkwartier een onderzoek uitgevoerd.

Benieuwd naar de resultaten?
Klik hier om het rapport te downloaden.

 

ctrl+alt+a